Klubikaardi kasutamise reeglid

 

I ÜLDSÄTTED

1. Olympic Casino klubikaart on isiklik kaart (edaspidi „klubikaart“), mille väljastab eraisikule Olympic Entertainment Group AS aadressiga Pronksi 19, Tallinn, registrikoodiga  14437516 (edaspidi „Olympic Casino“ või „kasiino“) ja mis võimaldab kaardi kasutajal  teenida hasartmänge mängides preemiapunkte (edaspidi „preemiapunktid“) ning kasutada toodete ja teenuste pakkumisi.

2. Klubikaart kehtib Eestis kõigis Olympic Casino kasiinodes.

3. Teavet klubikaardi tasemete ja pakutavate soodustuste kohta leiab veebilehelt: https://www.olympic-casino.ee/et/club-rewards-eesti 

II KLUBIKAARDI SAAMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

4. Isik peab klubikaardi saamiseks täitma vastava avalduse, mille alusel klubikaart väljastatakse. Allkirjastatud taotluse alusel klubikaardi väljastamist käsitletakse lepingu sõlmimisena.

5. Klubikaart kuulub Olympic Casinole ning klubikaardi kasutajale (edaspidi „kasutaja“) antakse õigus kaarti kasutada.

6. Klubikaardi soodustuste kasutamiseks tuleb tellimuse esitamisel esitada ka klubikaart.

7. Klubikaart on isiklik kaart ning seda ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele. Kasiino töötaja võib paluda kasutajal tema isiku tuvastamiseks esitada isikut tõendava dokumendi. Olympic Casinol on õigus klubikaart selle ebaõige kasutamise korral sulgeda ja konfiskeerida.

8. Klubikaardi kaotamise või varguse korral tuleb Olympic Casinole sellest kohe teatada, helistades numbrile +372 630 5537 või 1677. Seejärel suletakse kadunud või varastatud klubikaart.

9. Uue klubikaardi saamiseks peab kasutaja pöörduma vabalt valitud Olympic Casino kasiinosse. Uue klubikaardi väljastamise tasu on 1 euro.

10. Olympic Casino ei vastuta kaotatud või varastatud või muul viisil kõrvaliste isikute kätte sattunud klubikaardi kasutamisega kasutajale tekitatud kahju eest.

11. Olympic Casinol on õigus otsust põhjendamata keelduda kasutajale klubikaardi väljastamisest.

12. Kasutaja võib igal ajal taotleda klubikaardi sulgemist, esitades Olympic Casinole vastavasisulise kirjaliku taotluse.

13. Olympic Casinol on õigus klubikaart sulgeda ning teenitud boonuspunktid annulleerida järgmistel juhtudel:
a. kasutaja ei ole klubikaarti kasutanud 12 järjestikuse kuu vältel (välja arvatud juhul, kui pooled lepivad kokku teisiti); 
b. klubikaarti on kasutatud nende tingimustega sätestatu vastaselt;
c. kasutaja on rikkunud hasartmänguseaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, käesolevate tingimuste, Olympic Casino hasartmängude mängimise ja kasiino reeglite või teiste Olympic Casino sätestatud reeglite sätteid.

14. Olympic Casino vastutab kasutajale seoses klubikaardi sulgemisega tekkinud kahju eest ainult juhul, kui vastutuse välistamine ei ole kohalduvate õigusaktidega lubatud ja vastavas ulatuses.

III KLUBIKAARDI PREEMIAPUNKTIDE TEENIMINE

15. Preemiapunktide teenimiseks sisestage mänguautomaadiga mängides klubikaart kaardilugejasse või esitage klubikaart mängulauas enne mängu algust kasiino töötajale.

16. Teenitavate preemiapunktide summa arvutatakse mängu jooksul tehtud panuste summa alusel ning sõltub mängimise päeval kehtivast võitude skeemist.

17. Preemiapunktide vahetuskurss on järgmine: 100 preemiapunkti = 1 euro.

18. Preemiapunkte saab kasutada toodete ja teenuste eest tasumiseks ning mängudes ja kampaaniates osalemiseks. Kui Olympic Casino ei ole täpsustanud teisiti, väheneb kasutaja preemiapunktide summa kasutatud preemiapunktide ulatuses.

19. Preemiapunktide summa muutumise korral süsteemirikke, vea või kasutaja pettuse tõttu võib Olympic Casino kasutaja punktisummat vastavas ulatuses muuta.

20. Teavet kasutaja preemiapunktide ja klubikaardi taseme punktide (vt allpool) kohta saab Olympic Casino veebilehelt rubriigi „Minu klubikaardi punktid“ (My Club Rewards) osa „Kasutaja fuajee“ (User Lobby) alt või igast Olympic Casino kasiinost. 

21. Preemiapunktid kehtivad 12 kuud pärast klubikaardi viimast kasutamist.

22. Preemiapunktid on kasutajapõhised ja neid ei saa annetada, müüa ega muul viisil loovutada teisele isikule.

IV KLUBIKAARDI TASEME PUNKTID JA TASEMED

23. Klubikaardi taseme punktidest sõltub, missugusele liikmelisuse tasemele kasutaja võib klubikaarti kasutades jõuda.

24. Klubikaardi programm koosneb viiest liikmelisuse tasemest, mis on järgmised (alustades kõige madalamast tasemest):
BONUS
PRONKS
HÕBE
KULD
TEEMANT


25. Kui kasutaja ei vasta oma klubikaardi tasemel püsimiseks vajalikele nõuetele, võib Olympic Casino viia kasutaja taseme ja sellega seotud soodustused vastavusse tasemega, millele kehtivatele nõuetele kasutaja vastab. Olympic Casinol on ka õigus jätta kasutajale väljastatud (kõrgema taseme) klubikaart ennetähtaegselt sulgemata, ent pakkuda kasutajale soodustusi ainult vastavalt sellele tasemele, mille nõuetele kasutaja vastab.

26. Kuld- ja teemanttaseme liikmeid ei viida automaatselt üle kõrgemale tasemele. Kasiino viib kuld- või teemanttaseme saamiseks piisava arvu punkte kogunud kasutajad kõrgemale tasemele üle manuaalselt vastavalt oma ainuäranägemisele. Olympic Casino võib ka kasiino ainuäranägemisel mistahes kasutaja liikmelisuse taset tõsta.

27.  Palun pidage silmas, et klubikaardi taseme punktid määravad ainult kasutaja liikmelisuse taseme, neid ei saa välja lunastada ega üle kanda ning neid ei saa kasutada panuste tegemiseks ega toodete eest tasumiseks.

V PREEMIAPUNKTIDE ARVUTAMINE JA KOGUMINE NING KLUBIKAARDI TASEME PUNKTID

28. Preemiapunkte ja klubikaardi taseme punkte kogutakse ja arvutatakse klubikaardi kasutamisel ühtemoodi. Palun pidage silmas, et spordile panustades saab koguda ainult preemiapunkte. See tähendab, et kasutaja ei kogu spordile panustades klubikaardi taseme punkte.

29. Preemiapunktid ja klubikaardi taseme punktid kogunevad järgmiselt.

 • MÄNGUAUTOMAADID  – 1 punkt 4 € panuse eest
 • ELEKTROONILINE RULETT – 1 punkt 8 € panuse eest

LAUAMÄNGUD 

 • Rulett – 1 punkt 8 € panuse eest
 • Vene pokker – 1 punkt 10 € panuse eest
 • Blackjack – 1 punkt 20 € panuse eest
 • Baccara – 1 punkt 20 € panuse eest
 • POKKER SULARAHA EEST – iga lauas mängitud tunni eest 50 punkti
 • SPORDIKIHLVEOD – 1 punkt 2 € spordipanuse eest, mille koefitsient on 1.50 või suurem

Näide: kui mängite tund aega mänguautomaadis panusega 0,35 € keerutuse kohta (600 keerutust), teenite umbes 53 preemiapunkti. Kui olete teeninud 500 preemiapunkti, viiakse teid üle meie pronkstasemele!

30. Järgnevalt on toodud välja punktisummad, mida vajate enda olemasoleval tasemel püsimiseks või kõrgemale liikmelisuse tasemele tõusmiseks. Palun pidage silmas, et nõutud punktisumma tuleb koguda kuue kuu jooksul.

 • BONUS – 0–500 PUNKTI
 • PRONKS – 501–5000 PUNKTI
 • HÕBE – 5001–50000 PUNKTI
 • KULD + VIP KULD – 50001+ PUNKTI
 • TEEMANT – AINULT KUTSEGA

Uut kullataset ei anta automaatselt. Kliendid vajavad kullataseme liikmelisuse saamiseks nõuetele vastavuse meeskonna ja juhtkonna heakskiitu.
Teemanttasemel püsimiseks peab klient kuue kuu jooksul teenima keskmiselt 50 000 punkti. Kui seda tingimust ei täideta, võib Olympic viia kliendi madalamale tasemele.

VI MUUD TINGIMUSED

31. Olympic Casinol on õigus käesolevaid klubikaardi tingimusi muuta, teatades sellest kasutajatele vähemalt 14 kalendripäeva ette Olympic Casino veebilehe https://www.olympic-casino.ee/et/klubikaardi-kasutamise-reeglid kaudu ja kasutaja esitatud e-posti aadressile e-kirja saatmise teel. Kui kasutaja ei ole muutunud tingimustega nõus, on tal õigus oma klubikaart tühistada, esitades selleks vastavasisulise avalduse. Kui kasutaja ei esita klubikaardi sulgemise avaldust (õigeaegselt) muutunud tingimuste jõustumise ajaks, käsitletakse seda kui kasutaja nõustumist muudatustega. 

32. Käesolevatele Olympic Casino klubikaardi tingimustele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Kõik klubikaardi tingimustega seoses tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua vastastikusele kokkuleppele, lahendatakse vaidlus pädevas Eesti Vabariigi kohtus.

33. Teabe isikuandmete töötlemisest ja klientide õigused seoses isikuandmete töötlemisega Olympic Casino kasiinodes leiad järgnevalt aadressilt: https://olympic-casino.ee/et/privaatsuspoliitika   

Võluv Las Vegas avab sulle oma uksed siin samas Eestis!

Esmakülastaja olla on privileeg, sest esimesel neljal külastusel ootavad sind Olympic Casinos tervitusjook ja mängualustusraha.
Loe lähemalt

Club Rewards

Club rewards klubikaart on enamat kui lihtsalt kliendikaart. Selle omanikule laieneb hulgaliselt suurepäraseid soodustusi ja eripakkumisi nii meie baarides kui ka kampaaniates. Lisaks on klubikaardiga võimalik teenida raha.
Loe lähemaltOlympic Casino Club Rewards reeglid

Olympicu uudisleht

Ole kursis meie uudistega & saa osa parimatest pakkumistest

Vajutades telli, nõustute saama Olympic Entertainment Groupi uudiskirju